VERGOEDING

Verwijzing

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, zijn de volgende gegevens nodig:

  • BSN-nummer en documentnummer paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs;
  • De hoeveelheid gebruikte behandeltijd bij een andere diëtist binnen hetzelfde kalenderjaar.

Directe toegankelijkheid diëtetiek

Sinds enkele jaren heb je het recht om zonder verwijzing van een arts of specialist een bezoek aan de diëtist te brengen. Een verwijsbrief is niet meer nodig, maar wel gewenst als er sprake is van een medische aandoening zoals een (chronische) ziekte of voedselovergevoeligheid.

Betaling

Diëtist Woerden is gecontracteerd met alle zorgverzekeraars. Indien dieetadvisering binnen jouw verzekering valt, gaat de rekening direct naar de zorgverzekeraar en ontvangt je zelf geen rekening. Als je nog niet door jouw eigen risico heen bent, ontvang je de rekening van jouw zorgverzekeraar. Indien je niet wilt dat de dieetadvisering via jouw zorgverzekeraar verloopt, kun je er voor kiezen om zelf de rekening te ontvangen.

Tarieven

Standaard 3 uur in de basisverzekering

Dieetbegeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het uurtarief is door de zorgverzekeraars vastgesteld en varieert tussen €65,- en €75,- per uur. Binnen de basisverzekering heb je recht op 3 uur dieetadvisering. Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars extra vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar. De zorg binnen de basisverzekering komt ten laste van het eigen risico.  Is jouw eigen risico op? Of ben je onder de 18 jaar? Dan zijn de eerste uren dieetadvies gratis.

Als je geen gebruik wilt maken van vergoeding via jouw zorgverzekeraar, gelden de volgende bedragen:

}

INTAKE GESPREK

€112,50

90 minuten
(60 minuten direct, 30 minuten individueel dieetvoorschrift)

}

Vervolgconsult lang

€37,50

30 minuten
(25 minuten direct)

}

Vervolgconsult kort

€18,75

15 minuten
(10-15 minuten direct)

}

E-mail of telefonisch consult

€18,75

15 minuten
(10-15 minuten (in)direct)

Directe en indirecte tijd
De behandeltijd die in rekening wordt gebracht bestaat uit twee componenten:

  • De directe tijd: de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent;
  • De indirecte tijd: de tijd die de diëtist onder andere besteedt aan het berekenen en samenstellen persoonlijke voedings- en/of leefstijlplan, het informeren van de verwijzer en het registreren van je gegevens. Hierbij ben je als cliënt doorgaans niet aanwezig.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Diëtist Woerden

is aangesloten bij:
de Nederlandse Verenging van Diëtisten en het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Contactgegevens

Huisartsenpraktijk Schilderskwartier
Jan Steenstraat 5
3443 GP Woerden

Huisartsenpraktijk Woerden-Oost
Utrechtsestraatweg 50b
3445 AS Woerden

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden
Johan van Oldenbarneveltlaan 11
3445 AD Woerden

info@dietistwoerden.nl
06 10 51 09 50