WERKWIJZE

Consulten

Intake
Het eerste consult duurt circa 45-60 minuten (plus 15-30 minuten administratie- en uitwerktijd). In dit gesprek wordt jouw hulpbehoefte besproken. De persoonlijke situatie wordt uitgebreid doorgenomen, waarbij onder andere wordt gekeken naar jouw huidige voedingsgewoonten en leefstijl. Dit alles vormt de basis voor het persoonlijk uitgebalanceerd voedings- en/of leefstijlplan dat wij samen met je opstellen.

Vervolgconsulten
Tijdens een vervolgconsult kijken we hoe het gaat. Ben je goed op weg naar je doel? Wat is er nodig voor meer succes? De gesprekken duren 15-30 minuten. We spreken samen af hoe vaak je langskomt.

Huisbezoek
Wanneer het niet lukt om naar één van de spreekuurlocaties te komen, kan de diëtist ook bij u/ jouw op huisbezoek komen. Om in aanmerking te komen voor een huisbezoek, dient u binnen een straal van 5 km te wonen van één van onze praktijklocaties.

Verhindering
Bij verhindering dien je minimaal 48 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Bij het niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy en klachtenregeling

Privacy
De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij dieetbehandeling via de directe toegankelijkheid is het als diëtist bijvoorbeeld niet toegestaan om contact te zoeken met de huisarts, tenzij daar toestemming voor gegeven is.

Klachtenregeling
Bij een klacht over de verleende zorg, neem dan contact op met de diëtist. Het heeft de voorkeur om eerst te proberen samen tot een goede oplossing van de klacht te komen. Indien het onderling niet opgelost kan worden, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Landelijke Klachten commissie Paramedici 1e lijn, Postbus 1161, 3800 ED te Amersfoort.

Om de dieetbehandeling voorspoedig te laten verlopen, vragen wij je vooraf het toestemmingsformulier in te vullen.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Diëtist Woerden

is aangesloten bij:
de Nederlandse Verenging van Diëtisten en het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Contactgegevens

Huisartsenpraktijk Schilderskwartier
Jan Steenstraat 5
3443 GP Woerden

Huisartsenpraktijk Woerden-Oost
Utrechtsestraatweg 50b
3445 AS Woerden

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden
Johan van Oldenbarneveltlaan 11
3445 AD Woerden

info@dietistwoerden.nl
06 10 51 09 50